2016Bodokammerkor

Korøvelser utsatt inntil videre

Bilde av Bodin Kirke

Våre korøvelser er hver mandag fra kl 19.00 - 22.00 i Bodin Kirke.  Koret har også to til tre øvingshelger per semester. Vil du synge sammen med oss? Besøk oss gjerne på en korøvelse.