2016Bodokammerkor

Velkommen til sesongstart mandag 6 januar kl 19.00.

Vi ønsker gamle og nye korister velkommen til sesongstart i Bodin sermonirom mandag 6. januar.

Bilde
Jon Fylling og Bodø Kammerkor i utgave våren 2019.

Vi ønsker gamle og nye kammerkorister velkommen til en spennende vinter og vår med Jon Fylling som hoveddirigent og Netallia B Hansen som assistentdirigent.

Velkommen!

Bilde
Nattalia B Hansen

OBS! Aktivitetsplanen for høsten ligger i "intern info" under: www.bodo-kammerkor.no/kor